Variante de finanţare a apartamentelor ARED

PIRAEUS ARAD - PRIMA CASA

 
PIRAEUS-Arad:  PRIMA CASA
Informaţiile cu privire la caracteristicile produsului PRIMA CASA PIRAEUS:

Scop:   achizitionarea, in conditiile programului guvernamental „Prima Casa” de locuinte finalizate, aflate pe teritoriul Romaniei si inscrise in Cartea Funciara conform legii.

Moneda: RON, EUR

Valoare imprumut:  

 • minim 5.000 EUR sau echivalentul in RON
 • maxim 57.000 EUR sau echivalentul in RON

Perioada de creditare:   maxim 360 luni 

Aport minim necesar: 

 • daca valoarea de investitie <= 60.000 EUR: 5% din valoarea de investitie;
 • daca valoarea de investitie > 60.000 EUR: 3000 EUR sau echivalentul in RON+(valoarea de investitie - 60.000 EUR sau echivalentul in RON).

Finantare:   maxim 95% din valoarea de investitie, respectand cerintele cu privire la aportul minim necesar.  

Modalitatea de rambursare: 

 • in rate lunare egale
 • in moneda creditului sau direct in RON 

Rambursarea anticipata:

 • poate fi realizata oricand pe parcursul perioadei de creditare
 • suma minima: doua rate lunare de principal

Beneficiari:

 • Cetatenie: romana
 • Rezidenta: romana sau straina
 • Varsta minima la acordarea imprumutului: 22 ani
 • Varsta maxima la sfarsitul perioadei de creditare: 65 ani
 • Coplatitori: pot  fi sau nu membri ai familiei solicitantului si pot

Dobanda:   variabila si revizuibila la fiecare 3 luni in functie de evolutia indicelui de referinta din componenta dobanzii (ROBOR/EURIBOR la 3 luni)

 

Moneda RON EUR
Indice de referinta ROBOR la 3 luni EURIBOR la 3 luni
Marja Piraeus 2.5% 4%

 Comisioane:

Comision anual de garantare datorat FNGCIMM

0.37%, aplicat:

 • la valoarea initiala a creditului si perceput la momentul acordarii, pentru primul an de creditare
 • la soldul creditului de la 31.12 al anului precedent, incepand cu al doilea an

 Lista documente necesare credit Prima Casa

Formulare:

 


Click aici pentru calculatorul de rate credit.

Persoana de contact: Neli Malita 0726 154 721

BCR ARAD - PRIMA CASA

 
BCR-Arad:  PRIMA CASA
Informaţiile cu privire la caracteristicile produsului PRIMA CASA BCR:

Documentele de venituri şi documentele imobilului necesare sunt  cele standard solicitate în cazul creditelor pentru investiţii imobiliare. 
Beneficiari programului sunt persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiţii: 
- nu deţin în proprietate o locuinţă, individual sau în comun, împreună cu soţii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită şi nici nu au în derulare un credit ipotecar; dovada îndeplinirii acestui criteriu se face cu declaraţia pe propria răspundere a clientului, dată în formă autentică
- se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii; după expirarea acestui termen, în cazul preluării contractului de credit de către un terţ, acesta trebuie să întrunească criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii programului. 

Costurile creditului: Credit pentru investiţii imobiliare BCR „Prima Casă”
Dobânda variabilă p.a. (dobânda de referinţă + marja produs) EURIBOR3M + marja de 3,8%
Comision acordare credit 0,5%
Comision de rambursare anticipată 0%
Comision de gestiune datorat FNGCIMM 0,37% pe an

Alte costuri adiţionale suportate de client:
1. costul asigurării imobilului şi a evaluării.
2. Valoarea  avansului: 
a) 5% din valoarea locuinţei, în cazul în care locuinţa are o valoare mai mică sau egală cu 60.000 EUR; 
b) diferenţa dintre preţul locuinţei şi suma de 57.000 EUR, în cazul în care locuinţa are o valoare mai mare de 60.000 EUR.

Destinaţie credit: achiziţionarea în cadrul programului a unei locuinţe finalizate, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condiţiile legii şi liberă de sarcini, cu excepţia privilegiului vânzătorului asupra preţului.

În cadrul programului se pot achiziţiona următoarele tipuri de locuinţe:
      a) locuinţă finalizată;
      b) locuinţă care urmează să se construiască;
      c) locuinţă aflată în faza de construcţie, (construcţie la roşu).

Pentru cazurile menţionate la punctele b) şi c) solicitarea de credit va fi procesată  clientul prezentând băncii în prima fază şi un antecontract de vânzare-cumpărare a locuinţei sau contractul de construcţie, însă tragerea integrală a creditului se efectuează numai la finalizarea construcţiei.
După aprobarea financiară a creditului, se va emite o promisiune unilaterală de creditare, sub condiţia obţinerii unei promisiuni de garantare. Documentul are valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni.

BCR Arad, str. N.A. Dragomir, Nr. 14-16

Persoane de contact:
Fabian Rusu: 0731400965